fbpx

Video prikazuje didaktički pristup vježbanja 1. jo kate sa svrhom boljeg razumijevanja. Ovaj video ima samo ogledni smisao odnosno kao pomoć za lakše učenje, a nikako precizan način odnosno model kako se točno radi. Na tatamiju se precizira i usavršava…

1. jo kata didaktik
Tagged on:
Verified by MonsterInsights