fbpx

Seminar s temom istraživanja pojma KI u borilačkim vještinama održat će 8. veljače instruktori:

Marijan Kudrna (Ki Aikido)

Leo Rafolt (Nanbudo Nanbudo dojo Heiwa)

Raspored treninga: 10 – 12 i 13 – 15h

Prijave: aikido.drustvo@gmail.com

Prošle je godine u Kući aikida održan prvi seminar na ovu temu, Uvod u Ki, na kojem su instruktori raznim vježbama demonstrirali protok i razumijevanje ki-ja, u prostoru i interakciji s drugima, te u samome sebi.

Radilo se na intuciji, percepciji prostora i okoline te interakciji s okolinom na temelju intucije i percepcije, kao i na vježbama zdravlja za protok ki-ja u tijelu. Ove godine nastavljamo u istom tonu, a naročito su dobrodošli početnici koji se tek susreću s ovim pojmom.

Kao što naš učitelj Kenjiro Yoshigasaki kaže, Ki je “nešto što je nejasno i ne može biti definirano. U svakodnevnom životu odnosi se na osjećaje ili ideje koji su nejasni, ali će se uskoro razjasniti. “

ki-u-borilackim-vjestinama

Kako razjasniti osjećaje, intuciju, neverbalnu komunikaciju prije tehnike na tatamiju ili konflikta u svakodnevnom životu? Kako razjasniti loše osjećaje u tijelu? I još puno pitanja na koja ćemo odgovarati uskoro na seminaru “Ki u borilačkim vještinama”…


U borilačkoj vještini, točnije na samom treningu, razumijevanje KI-ja je zapravo razumijevanje svih nejasnih okolnosti koje utječu na naše ponašanje u konfliktu, a naposljetku i na način na koji ćemo izvesti određenu tehniku kojom odgovaramo na ponašanje partnera. Samim time, tehnika kao kruna tog odgovara je samo simbolični dio cijelog procesa i nema nikakvo značenje sama za sebe. Razumijevanje KI-ja je promatranje odnosa koji se odvijaju prvenstveno u nama, zatim oko nas i u konačnici komunikacija s partnerom.

ki-u-borilackim-vjestinama
Marijan Kudrna
ki-u-borilackim-vjestinama
Leo Rafolt
KI u borilačkim vještinama