fbpx

tehnike_feat_2Većina borilačkih vještina i sportova započinju s podučavanjem na način da početnik/ca uči tehnike sama za sebe.

Kako je izuzetno teško vježbati sam,  partner se koristi kao lutka. Ponekad se koriste umjetni materijali, poput lopte za probadanje ili slamnate lutke umjesto partnera i na taj način često tretiraju partnera kao materijalno čime ne postoji nikakav međuljudski odnos među njima.

Međutim, aikido tehnike je nemoguće uvježbavati koristeći partnera poput ičeg materijalnog. Aikido od početka kreće s vježbama u dvoje, tako da se vježbač odmah suočava s poteškoćom međuljudskih odnosa i uči kako ih treba razriješiti.

Tehnike aikida nisu zamišljene kao nešto što treba primijeniti protiv materijalnog već su dio međuljudskih odnosa stvarnoga života. To se naziva  Kumiwaza. Kumi na japanskom znači par, dvoje, a waza znači tehnika. Tako aikido trening počinje sa kumiwazom – vježba dva ljudska bića među kojima postoje ljudski odnosi.

 

Trening srednje grupe (video)

 

Naš član koji redovito vježba aikido, tijelo mu govori “I’m too old for this shit”, um kaže “pa šta!” 🙂

 

Viši stupnjevi – metodika tehnika, vježbanje sa i bez oružja…

 

Ovdje možete vidjeti prikaz treninga starije grupe.

Ponekad se na treningu obrađuje jedna-dvije tehnike u detalje, a ponekad je trening intenzivan sa puno tehnika i bacanja.

 

Prikaz prve jo kate i proučavanje odnosa s bokenom

 

Prikaz druge jo kate i proučavanje odnosa s bokenom

Tehnike (Kumiwaza)
Tagged on:
Verified by MonsterInsights