fbpx

Našu su Kuću aikida 15. lipnja posjetili azilanti iz Afganistana i Pakistana, koji borave u hotelu Porin u Zagrebu. Za njih smo održali kratku demonstraciju aikido vještine te su na treningu isprobali aikido tehnike koje bi im mogle koristiti u svakodnevnom životu.

U toj smo kratkoj demonstraciji nastojali prenijeti im temeljne principe koji čine najveću razliku između aikida i drugih borilačkih vještina:

“Ako ste napadnuti i život vam je u opasnosti, imate pravo udariti napadača. No, prije toga, pokušajte pronaći mirno rješenje, kako bi obje strane nakon napada bile dobro. To je aikido.”

azilanti-afganistan

azilanti-afganistan

Trening s azilantima iz Afganistana i Pakistana
Verified by MonsterInsights