fbpx

Meditacija i naš odnos prema svijetu – razmišljanja našeg Doshua, Kenjira Yoshigasakija…

Do not express yourself but listen to the world

There is a common idea in Europe that one should learn to express oneself. This is good for children and young people but not good for adults. Adults should be able to express themselves and communicate with the world so they should also be able to understand the world. However, most people neglect to understand the world and just try to express themselves so that the world understand them. This is a childish attitude. 
When one gets older, the brain gets weaker and one tends to stop listening to the world. Then one just tries to express oneself all the time so that the world around adjusts to one’s life. This attitude will make it difficult for others around to live with. 
Everyone gets old and you must prepare for your old age. The most important preparation is to stop expressing yourself and try to listen to others.

Nemojte se izražavati već slušajte svijet

U Europi je uvriježena ideja da trebamo naučiti izražavati se. To je dobro za djecu i mlade ljude, ali ne za odrasle. Odrasli bi trebali biti sposobni izražavati se i komunicirati sa svijetom pa bi isto tako trebali moći razumjeti svijet. Međutim, većina ljudi zanemaruje razumijevanje svijeta i samo se nastoje izražavati kako bi svijet njih razumio. To je djetinjasti pristup.

U starosti mozak slabi i prestaje slušanje svijeta. Ljudi tako nastoje samo se izražavati kako bi se svijet prilagodio njihovom životu. Ovakav pristup okolini otežava suživot.

Svi starimo i nužno je pripremiti se za starost. Najvažnija priprema je prestati se izražavati i nastojati slušati druge.

There is no meditation in Japan


Meditation is an act of meditating. This is European tradition and it does not exist in Japan. So there is no word for meditation in the Japanese language. Zen practice is basically trying to see one’s own body without meditating. The result should be that one acts on one’s mind and body without decision by thoughts. That is why one does not meditate. Since Zen was a part of the basic Japanese culture, Japanese in general do not meditate but try to understand what their body wants.

U Japanu ne postoji meditacija

Meditacija kao čin meditiranja je europska tradicija i ne postoji u Japanu, stoga u japanskom jeziku ne postoji riječ za meditaciju. Zen praksa je u osnovi nastojanje promatranja vlastitog tijela bez meditacije. Rezultat toga bi trebao biti djelovanje uma i tijela bez odlučivanja mislima. Zato se ne meditira. S obzirom da je Zen bio dijelom temeljne japanske kulture, Japanci načelno ne meditiraju, već nastoje razumjeti što njihovo tijelo želi.

Povezane teme:

Kenjiro Yoshigasaki: Japanska filozofija

Kenjiro Yoshigasaki: Čišćenje

Kenjiro Yoshigasaki: Sloboda i moral

Kenjiro Yoshigasaki: Od “Kako činiti?” do “Što činiti?” i od činjenja do bivstvovanja

Sjećanje na našeg učitelja

Kenjiro Yoshigasaki: O meditaciji i odnosu sa svijetom
Tagged on:
Verified by MonsterInsights