fbpx

Om Mani Padme Hum mantra ima mnoge nivoe simboličnog značenja. Mantra je na Sanskrtu, drevnom indijskom jeziku. Smatra se da je povezana s Avalokiteshvarom, Budom suosjećanja.

Mantre imaju sposobnost transformacije energije i vibracije u božanske kvalitete i harmonične kozmičke vibracije, te se koriste kako bi se povezali s višim stanjima svijesti.

 

Osnovni prijevod mantre:

Om– zvuk božanskog, sveti zvuk, praiskonska vibracija svemira

Mani – dragulj

Padme – lotos

Hum – duh prosvjetljenja, jedinstvo

Dalaj Lama pojašnjava:

Om – sastoji se od tri slova:  A U M koja simbolizira naše nečisto tijelo, govor i um, te paralelno simbolizira čisto tijelo govor i um Bude.

Put je predstavljen slogom Mani što znači dragulj – simbolizira metodu – altruističnu namjeru prema prosvjetljenju, punu ljubavi i suosjećanja.

Padme znači lotos i simbolizira mudrost.

Put do prosvjetljenja je dakle nerazdvojno jedinstvo metode i mudrosti koju simbolizira slog Hum a znači “nerazdvojno”.  Hum je korijenski slog Bude Akshobye koji znači “onaj koji se ne miče s mjesta, kojeg ništa ne može uznemiriti.

Dragulj (mani) simbolizira um a lotos (padme) srce. Tako da je put prosvjetljenja združeno djelovanje uma i srca.

OM MANI PADME HUM znači da praksom puta koji je nerazdvojno jedinstvo metode i mudrosti možemo transformirati svoj nečist govor, tijelo i um, u čisto egzaltirano tijelo, govor i um Bude.

 

Sa razine gledišta šest Paramita ili savršenstava OM MANI mantra simbolizira pročišćavanje 6 razina negativnih emocija i stanja. Paramite su transcendentalne vrline koje trebamo razvijati i koje nas vode do prosvjetljenja.

                                   Om razvija darežljivost i pročišćava ponos/ego.

                                   Ma razvija etično ponašanje i pročišćava ljubomoru.

                                   Ni razvija strpljivost i pročišćava želju i pohotu.

                                   Pad razvija upornost i pročišćava neznanje i praznovjerje.

                                   Me razvija nevezanost i pročišćava pohlepu i posesivnost.

                                   Hum razvija mudrost i pročišćava agresiju i mržnju.

 

Lotos (padme) je bitan simbol u duhovnosti, jer se diže usred tame i mulja, ide prema svjetlosti i otvara se čist, bijel i prekrasan. To je simbolika prosvjetljenja i stanja u kojem moramo nadići svakodnevne okolnosti i povezati se sa svojom iskonskom unutarnjom čistoćom i ljepotom.

U svakome od nas već sad postoji prosvjetljena, suosjećajna Budina priroda. Ovom mantrom je pokušavamo probuditi i aktivirati.

 

OM MANI mantra pomaže u pročišćavanju negativne karme, transformiranje našeg uma

 i otvaranje srca  suosjećanju prema sebi i svim bićima.

(Budističko društvo Mahamudra)