Nenad Vujaković – Vujs je uspješno vodio mini seminar na kojem je nazočilo 16 ljudi.
Sudionici su bili vrlo zadovoljni jednostavnim pristupom uz njegove šaljive komentare, tako da je seminar bio živa pozitiva. 🙂
Na seminaru se radila metodika padova i ikkyo.
S obzirom na planove (nikyo, sankyo) očito će biti i nastavak…

Vujsov mini seminar – maxi trening – 31.01.2015.