fbpx

Mini seminari naših instruktora/starijih vježbača u Kući aikida održavat će se jednom mjesečno, subotom, i dobra su prilika svim vježbačima da se dublje pozabave aikidom.

U subotu, 17. studenog, od 10 do 13 sati, mini seminar će održati Denis Štefok, 2. Dan. Radit će se na ekstenziji, testiranjima, vizualizaciji, osvještavanju tijela te skladu uma i tijela.

Dobrodošli su svi vježbači, naročito oni koji se uskoro pripremaju za Početni kyu.

Donacija za seminar: 40 kn.

Molimo sve zainteresirane da se prijave Denisu na mail: nisdezg@gmail.com.

Osvrt na prošli seminar:

” Za mene je seminar bio svojevrsno otkrice! Osim prosirivanja znanja na temu osvjestavanja tijela te skladu uma i tijela, potpuno otkrice je bilo povezivanju svjesnog Ki-ja na izvodjenje odredjenih tehnika. Ekstenzija Ki-ja u izvodjenju tehnika, daje potpunu novu dimenziju u njezinim izvedbama. “