Aikido za djecu – zašto je aikido najbolji odabir za Vaše dijete?

aikido-za-djecu

Za vježbanje aikida dijete ne treba posjedovati sportsku građu niti imati predispozicije za atletičara i gimnastičara. Pospješuje zdrav rast i razvoj na vrijeme prevenirajući nepravilno držanje i neispravno disanje. Vježbajući aikido dijete dominantno razvija poštovanje sebe i drugih te upoznaje i prihvaća (uz pomoć aikido učitelja) raznolikosti prema dobi i karakterima u grupi i time se socijalizira. Aikido uči mirnoći koja pospješuje odnos prema stresu okoline. Pomaže boljoj percepciji u igri i školi te svladavanju prepreka.

Aikido je umijeće nenasilnog rješavanja sukoba u svakodnevnom životu i može pomoći djetetu kada je ugroženo da kreira nenasilne okolnosti. Uči ga jasnom i otvorenom stavu u komunikaciji da kaže “NE”, kada treba reći “ne”. Djeca mogu slobodno primjeniti aikido, jer niti jedna tehnika nema cilj ozljeđivanje napadača, već proslijediti napad u stranu ili ga “upiti”, osigurati da se što prije sukob “otopi” i da se nitko ne ozlijedi. Aikido uči “borbi bez borbe”, kao što je govorio Bruce Lee.

U aikidu nema natjecanja što automatski djecu rasterećuje o tome tko je bolji i najbolji, nemaju potrebu nešto forsirati niti se osjećati povučeno. Zato SVA DJECA završavaju treninge aikida sretna i sa smješkom na licu. Dragi roditelji, zar to nije najbitnije!

Komentar jedne majke:

“Treninzi su odlični, mislim da je aikido nešto što može pomoći mom sinu da ojača koncentraciju i stekne čvrstinu koju sada nema.”

Aikido za djecu – upisi

Svi zainteresirani roditelji koji žele upisati svoje dijete slobodno mogu doći u Kuću aikida u Koturaškoj 1 (kompleks Paromlin) ili neka nazovu 091 49 0000 8 (Marijan). UPISI SE VRŠE CIJELE GODINE.

Vježbanje aikida mogu započeti djeca s 5 godina starosti.

Treninzi se održavaju :

  • ponedjeljkom i četvrtkom > mlađa grupa (5 do 8 godina) > 17,30-18,30 sati
  • ponedjeljkom i četvrtkom > starija grupa (9 do 13 godina) > 18,30-19,30 sati
  • utorkom > mlađa i starija grupa (5 do 13 godina) > 18,30-19,30 sati

Adresa: Koturaška 1 – industrijski kompleks Paromlin.

Oprema: ugodna odjeća, trenirka ili kimono. Obavezno ponijeti papuče za kretanje po doju. Treninzi se odvijaju na strunjačama (tatami), zato djeca vježbaju bosi ili u čarapama. Ponijeti flašu obične vode.

Dobrodošli!

Od 2010. održavamo ljetni aikido seminar za djecu u Auto kampu Korana kod Plitvičkih jezera, a od 2015. zimski seminar na Sljemenu.

Fotografije sa Gasshuku seminara s djecom na Korani

Video sa Gasshuku kampa s djecom na Sljemenu

Video sa Gasshuku kampa s djecom na Korani

Tagged on: